Działalność ŚDP w Nowych Litewnikach

W styczniu tego roku otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach. Placówka podejmuje różnorodne działania mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników zajęć, a także dba o wyrabianie nawyków związanych  zaradnością czy lepszym funkcjonowaniem podopiecznych w społeczeństwie.

Placówka dba o rozwój uczestników ŚDP proponując im różnorodne formy pracy i spędzania wolnego czasu. W ostatnim czasie odbył się Dzień Pracownika Socjalnego, uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości czy Dzień Chłopaka. Przebywający w ośrodku biorą udział w spartakiadach sportowych, jeżdżą na wystawy, wycieczki i do kina. Rozwijają też swoje zainteresowania czytelnicze i inne pasje.

22 listopada pensjonariuszy ŚDP odwiedzili funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej. Dzielnicowy gminy Sarnaki Piotr Wróbel opowiadał o bezpiecznym poruszaniu się po zmroku i konieczności posiadania elementów odblaskowych. Każdy z uczestników zajęć otrzymał opaskę odblaskową. Dodatkowo uczestnicy zajęć dowiedzieli się także jak chronić dane osobowe by nie paść ofiarą oszustwa.

Funkcjonariusz PSP w Łosicach Mariusz Lisiecki przypomniał najważniejsze zasady podczas udzielania pierwszej pomocy. Opowiedział też jak należy się chronić przed ”cichym zabójcą” jakim jest czad.

SDP w Nowych Litewnikach świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnicy ŚDS pod nadzorem terapeutów korzystają z nowo wyremontowanych  i wyposażonych pracowni:

  • pracowni plastyczno-artystycznej
  • pracowni rehabilitacyjno-rekreacyjnej
  • pracowni gospodarstwa domowego i ogrodnictwa

Foto: Facebook ŚDP