Burmistrz Kucewicz o inwestycjach, projektach i planach w podsumowaniu roku

Koniec roku to czas podsumowań, bilansów i snucia planów. Poprosiliśmy naszych samorządowców o dokonanie przeglądu roku. Jednym z naszych rozmówców był Mariusz Kucewicz – burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Mariusz Kucewicz, burmistrz miasta i gminy Łosice Każda końcówka roku to okres podsumowań, jeżeli chodzi o samorząd Łosic to jest to z pewnością rok w którym się „dużo działo”. Cały czas jak mantrę powtarzam, że jesteśmy w rankingu czasopisma ogólnopolskiego „Wspólnota” na 7 miejscu w kategorii swoich miast, jeżeli chodzi o wysokość podatków, preferencje podatkowe dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dostaliśmy w tym roku również odznaczenie od Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych – „Gmina Łosice przyjazna transportowi drogowemu” – co świadczy wyraźnie o tym, że wprowadzone preferencje są zauważane nawet przez zewnętrzne ogólnopolskie organizacje. Wydaje mi się, że ta polityka, którą zapoczątkowała poprzednia Rada będzie miała w dalszym ciągu pozytywny wpływ na rozwój regionu.

Ten rok był też rokiem trudnym, przede wszystkim pod względem ASFu i zdarzeń pogodowych, jeśli chodzi o rolnictwo, a także wcześniejsze rzeczy polityczne – embarga z którymi się borykali nasi transportowcy.  Mimo problemów staramy się nie poddawać i chcemy rozwijać naszą gminę.

Z takich kluczowych inwestycji chciałbym wspomnieć na pewno modernizację oświetlenia czy też remont ul. Wiejskiej, która staje się coraz bardziej zamieszkała, powstają tam nowe osiedla  i z inwestycji w tą część miasta możemy być na pewno zadowoleni. Droga w Czuchlebach, która łączy nas z gminą Platerów została wyremontowana dzięki dofinansowaniu z FOGRu przez Urząd Marszałkowski.

Nie szczędzimy też środków, jak widać, na wsparcie dróg, które są de facto na terenie miasta a są drogami powiatowymi. Tutaj wspomnę mitologiczną już ulicę mjr. Zenona – w tym roku dołożyliśmy środki, w tamtym roku skończyliśmy burzówkę, wymieniliśmy kanalizację, wodociągi i wszystkie przyłącza w ciągu ulic mjr Zenona i 11 Listopada żeby móc wykonywać pozostałe inwestycje po ludzku i z głową. Bo przecież powinna  być najpierw wykonana podbudowa. W tym momencie mamy wykonany już pierwszy etap ul. mjr Zenona, a na 11 Listopada jest już położona nawierzchnia i myślę, że jedzie się o wiele przyjemniej niż było. Wymiana kanalizacji sprawiła, że nie ma już awarii, które były zmorą mieszkańców. Inwestycja ta cieszy, bo po pierwsze jest ładniej i estetyczniej ale przede wszystkim jak widać działa wszystko sprawnie i funkcjonuje i to jest najważniejsze.

Ważna pod względem inwestycyjnym jest też droga do której samorząd gminy dołożył więcej czyli droga na Niemojki. Została tam wykonana ścieżka rowerowa, a sport rowerowy przecież robi się coraz popularniejszy, więc dużo osób skorzysta z tej infrastruktury. O tę drogę zabiegałem i w czasie kiedy byłem jeszcze w powiecie i teraz, bo uważam ze to bardzo potrzebna i ważna inwestycja.

Kolejna z ważnych rzeczy to rozpoczęty remont ul. Targowej, która będzie kolejną już nowoczesną ulicą w mieście – z nowoczesnym oświetleniem ledowym wyseparowanym. Tutaj też partycypujemy z samorządem powiatowym w kosztach.

Droga powiatowa na Dziecioły to kolejna inwestycja na którą wyraziliśmy zgodę i został złożony wniosek. Miasto i gmina Łosice wniosło 6 krotnie większy wkład od powiatu, ale dzięki możliwościom pozyskania funduszy zewnętrznych należało wejść w tę inwestycję, bo może drugi raz taka szansa by się nie pojawiła lub pojawiłaby się dopiero za kilka lat. Warunki na tej drodze są bardzo trudne, więc jeśli była okazja na dotację to trzeba z tego korzystać.

Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo to najbardziej pilącą potrzebą był remont bloku na ul. Międzyrzeckiej. Myślę, że cała inwestycja, zarówno część zewnętrzna, elewacja, docieplenie wpłynie na poprawę warunków mieszkańców tego bloku. Nie będzie już cieknącego dachu i sopli wiszących u sufitu. Mamy także rozpoczęty remont budynku po tzw. Adambie pod mieszkania socjalne. Tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego w prawie 50% wspiera inwestycję. Część prac już została przeprowadzona, przygotowano zaplecze, wybudowano komórki, rozebrano kiosk, który groził zawaleniem i znajdował się w bezpośredniej okolicy obiektu, wykonawca wszedł już do środka i przez przyszły rok prace będą realizowane. Myślę, że to kolejna pozytywna zmiana, budynek, który straszył i nie był tak naprawdę wykorzystywany posłuży teraz mieszkańcom, a dzięki uporządkowaniu terenu przybyło też kilka miejsc parkingowych.

Mamy też złożoną dokumentację na termomodernizację bloku rotacyjnego na ul. Czarkowskiego i budynku na Kilińskiego. Na razie czekamy na ocenę wniosku, ale mam nadzieję, że wszystko się uda i nie pochwaliłem się przedwcześnie.

W tym roku podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW – tu dziękuje wszystkim, którzy nas w tym wspierali – na rozbudowę i remont sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Łosice. To jest projekt na ponad 3 mln zł z czego ponad 2 mln dofinansowania. Dobra informacja jest taka, że w projekt ten udało się włożyć częściowo, już wykonane inwestycje na ul. mjr Zenona i 11 Listopada. Dzięki tym pieniądzom możliwe będzie pokończenie pewnych inwestycji które jeszcze zostały – min. ul. Kolejowa, ul. Nowa, czyli ulice w centrum miasta, które nie miały kanalizacji. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do mnie o te inwestycje. W ramach wspomnianych środków wybudujemy też przyłącze do szkoły tzw. „czwórki”. Jest to budynek z którym samorząd od dawna się boryka, ale myślę, że powoli te plany z powstaniem tam żłobka i centrum senior+ uda się wdrożyć w życie. Złożyliśmy też wnioski na zagospodarowanie tego terenu więc budowa przyłącza jest jak najbardziej zasadna, zwłaszcza, że miasto rozbudowuje się, część działek w okolicach tej szkoły została podzielona, więc ułatwi to budowę kolejnych domów jednorodzinnych i przyłączanie się do kanalizacji miejskiej.

Ze środków WFOŚiGW otrzymaliśmy też pieniądze z przeznaczeniem wsparcia dla OSP – zakupiono łódź motorową dla OSP Niemojki, jedynej jednostki z terenu gminy należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, zakupiono również  ubrania specjalne do ratownictwa wodnego.

Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to zrewitalizowany został Skwer Katyński wraz z otoczeniem kościółka św. Stanisława – jako ścieżka dydaktyczna. Powstała również ścieżka dydaktyczna nad jeziorkiem wraz z zagospodarowaniem „wyspy”. Na wyspie będzie wykonana i ustawiona altana dla łabędzi, na razie jest tylko mniejsza dla kaczek, które swoją drogą bardzo dobrze się u nas chyba czują, bo jest ich bardzo dużo. Zagospodarowano tereny przy łosickich szkołach, gdzie powstały też ścieżki dydaktyczne, a przy szkole Nr 2 wyremontowano również wjazd i wykonano ciągi piesze. Myślę, że teren został bardzo dobrze zagospodarowany i mieszkańcy też na to czekali. To wszystko widać i to bardzo cieszy.

Mijający rok jest też udany jeśli chodzi o wydarzenia i imprezy kulturalne. Staramy się cały czas zwiększać tę ofertę kulturalną i dostosowywać ją do potrzeb mieszkańców. Moim zdaniem wydarzeń takich jest dość dużo, a o tym czy były one potrzebne świadczy z pewnością fakt, że mieszkańcy w nich uczestniczą. Mam tu na myśli zarówno imprezy patriotyczne jak np. „Bieg wilczym tropem”, czy też wystawy min. „Rzeczpospolita utracona”, czy uroczystości związane z upamiętnieniem wydarzeń katyńskich i katastrofy smoleńskiej na które przychodzą mieszkańcy, solidaryzują się i wspólnie w nich uczestniczą. Zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy dbali by wydarzenia te stawały się elementami rozbudowanej oferty. Z początkiem Nowego Roku, 6 stycznia  wchodzimy w nowe wydarzenie, pierwszy raz w Łosicach ulicami przejdzie orszak Trzech Króli, na który już dziś serdecznie mieszkańców i czytelników zapraszam. Jeżeli miałbym wspomnieć imprezy typowo kulturalne to na uwagę zasługują zarówno Dni Łosic, jak i Pożegnanie Lata, które zgromadziły bardzo dużą ilość gości. Były to imprezy z rozmachem, na scenie pojawili się bardzo uznani artyści, wśród nich Mateusz Ziółko, Maleo Reggae Rockers, Tercet Egzotyczny, a także odsłona Kapeli Grodzieńskiej. Ważne były również wszelkie imprezy sportowe , szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na trzeci już Ogólnopolski Turniej Karate z okazji święta Niepodległości, jak i Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego – wydarzenie które zgromadziło około 900 tancerzy. Moją osobistą radością był Pierwszy Łosicki Dzień Seniora, ponieważ brakowało mi elementu aktywacji tego środowiska. Oczywiście działający Uniwersytet Trzeciego Wieku  w pewnym stopniu zrzesza i aktywizuje naszych seniorów, ale jednak nie wszyscy korzystają z ofert UTW, więc łosickie święto seniorów było moim zdaniem bardzo potrzebne. Przecież nasi seniorzy, to ludzie którzy tu pracowali, tworzyli tą naszą społeczność i budowali Łosice takimi jakie teraz mamy, dlatego cieszę się, że tworzone są warunki dla dalszej aktywności tych wszystkich osób.

Wymienione działania pokazują że w ostatnim czasie bardzo wzrosła aktywność mieszkańców, udało się zaktywizować wiele grup. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszy się budżet obywatelski, który ruszyliśmy, można powiedzieć, jako pierwsi w naszym regionie, a środki jakie przeznaczamy na ten cel w ujęciu procentowym w przeliczeniu na mieszkańca są też na bardzo dobrym poziomie. Działania służą przede wszystkim temu „żeby chciało się chcieć” i żeby miasto się rozwijało. Przykładem tej aktywizacji są młode Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe – Zakrze Śpiewa i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej. Oczywiście kolejna kadencja i kolejne wybory Młodzieżowej Rady Gminy to również sukces aktywizacji społeczeństwa. Oddaliśmy głos doradczy w ręce młodzieży i życzę im, by dobrze to wykorzystali, by wyrośli z nich przyszli społecznicy i samorządowcy.

Przez cały rok staramy się oczywiście aplikować o środki zewnętrzne na różne projekty, niestety nie wszystkie z nich otrzymują takie wsparcie, no ale tak to jest w życiu, żeby wygrać to cały czas trzeba te kupony składać, więc i my piszemy wnioski licząc na pozyskanie funduszy. Jesteśmy teraz na szóstym miejscu w rankingu złożonych projektów na rewitalizację i na razie czekamy na decyzję komisji. Jeśli udałoby się podpisać umowę na ten projekt to na pewno można będzie go zaliczyć do sukcesów mijającego 2017 roku.

Mamy też już pełną dokumentację i zdobyte pozwolenia na obydwa parki, aplikowali będziemy w pierwszych naborach pewnie w styczniu. Inwestycja ta zamknęłaby zagospodarowanie części miasta przy zalewie.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców włączyliśmy się we wsparcie projektu i podpisaliśmy umowę na budowę chodnika przy ulicy Białostockiej wraz ze ścieżką rowerową oraz budowę chodnika na ul Siedleckiej – gdzie mieszkańcy wiele razy interweniowali u mnie w tej sprawie. Dlatego też w ramach porozumień wykonujemy dokumentację tych inwestycji i mamy nadzieję że zostaną one ujęte w budżecie i przekazane w najbliżej przyszłości do realizacji. Poprawi to na pewno wizerunek miasta ale przede wszystkim wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców. Wstępne rozmowy zakładają, by projekt na ul. Białostockiej kontynuować aż do skrzyżowania ze Świniarowem. Mam nadzieję, że to również zostanie zrealizowane.

Na koniec chciałbym powiedzieć o kluczowej już dla miasta rzeczy, a mianowicie o dodatkowym moście. Jesteśmy już po spotkaniach z mieszkańcami, właścicielami działek przy ul. Rzecznej i mamy już też zleconą koncepcję i ujęty w planach zagospodarowania ten obiekt. Będzie to droga od skrzyżowania z ul. Rzeczną prosto na ul. Myśliwską. Mieszkańcy byli na spotkaniu i nikt nie protestował, ponieważ rozumieją potrzebę tej inwestycji. Mając już tą koncepcję będziemy mogli wykonać prace geodezyjne, wytyczyć drogę i przystąpić do tworzenia dokumentacji, a w przyszłym roku zechcemy złożyć wniosek na dofinansowanie budowy tej inwestycji. Wszyscy wiedzą, że byłyby to w Łosicach drugi most, który zapewniłby możliwość odciążenia centrum miasta. Każdy jadący od strony Siedlec, czy to w kierunku na Lublin czy do np. osiedla Narutowicza na pewno z chęcią skorzysta z takiego objazdu.

Żeby nie było jednak tak wszystko na różowo, to niestety muszę powiedzieć, że nie przeszedł nam jeden wniosek z którym wiązaliśmy duże nadzieje – był to wniosek na solary. Zostały przygotowane dokumentacje do wniosków, ale niestety była bardzo duża konkurencja a pula środków bardzo mała i nie udało się zakwalifikować do programu. Nie składamy jednak broni, będziemy szukać kolejnych możliwości dofinansowania, dokumentacja która została przygotowana jest ciągle aktualna więc mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie i na to. Złożyliśmy zapotrzebowanie do WFOŚiGW aby uruchomić program z którego moglibyśmy skorzystać na wykonanie tego przedsięwzięcia.

16 thoughts on “Burmistrz Kucewicz o inwestycjach, projektach i planach w podsumowaniu roku

 1. zwykły gość

  Powodzenia w nowym roku!
  Trzymam kciuki szczególnie za rewitalizację parku i wniosek na przebudowę Majora Zenona. Z tym mostem też bardzo dobry pomysł. “Alleluja i do przodu!” 🙂

  (14)
 2. Anna

  Dziękujemy za ten rok i widać że zmienia się miasto.
  Miasto kwitnie i te Anioły cudne.
  Gratulacje Panie Burmistrzu.

  (10)
 3. moje zdanie

  Tzw. Czwórka nadaje się tylko do rozbiórki. Grzyb aż po dach i woda w piwnicy. Poza tym ten teren trzeba uzbroić w sączki. Same przyłącza nic nie dadzą. Należy wyłożyć kupę kasy, aby doprowadzić ten teren do porządku. Także żłobek i tym podobne uważam za czystą propagandę i niesmaczną kiełbasę wyborczą. A burmistrzowi życzę realnego spojrzenia na wiele spraw, bo świadomość społeczna wzwyżkuje.

  (-8)
 4. Użytkownik drogi.

  Ważna pod względem inwestycyjnym jest też droga do której samorząd gminy dołożył więcej czyli droga na Niemojki. Została tam wykonana ścieżka rowerowa, a sport rowerowy przecież robi się coraz popularniejszy, więc dużo osób skorzysta z tej infrastruktury. O tę drogę zabiegałem i w czasie kiedy byłem jeszcze w powiecie i teraz, bo uważam ze to bardzo potrzebna i ważna inwestycja. PYTANIE PANIE BURMISTRZU KTO DAŁ DOFINANSOWANIE ZAPOMNIAŁ PAN POWIEDZIEĆ MIESZKAŃCOM ?

  (-9)
  • zwykły gość

   “Czep się pan tramwaja.” Gmina wyłożyła na tą drogę powiatową prawie milion. Burmistrz ma prawo i obowiązek o tym mówić. Bez problemu znajdziesz informację o źródłach dofinansowania tej inwestycji na stronach urzędu i facebooku.

   (10)
   • Użytkownik drogi.

    Dwie informacje dla porównania : 1. Z takich kluczowych inwestycji chciałbym wspomnieć na pewno modernizację oświetlenia czy też remont ul. Wiejskiej, która staje się coraz bardziej zamieszkała, powstają tam nowe osiedla i z inwestycji w tą część miasta możemy być na pewno zadowoleni. Droga w Czuchlebach, która łączy nas z gminą Platerów została wyremontowana dzięki dofinansowaniu z FOGRu przez Urząd Marszałkowski. 2. Ważna pod względem inwestycyjnym jest też droga do której samorząd gminy dołożył więcej czyli droga na Niemojki. Została tam wykonana ścieżka rowerowa, a sport rowerowy przecież robi się coraz popularniejszy, więc dużo osób skorzysta z tej infrastruktury. O tę drogę zabiegałem i w czasie kiedy byłem jeszcze w powiecie i teraz, bo uważam ze to bardzo potrzebna i ważna inwestycja. Jakoś w drugiej zabrakło słowa Wojewoda Mazowiecki lub Mazowiecki Urząd Wojewódzki .Poprostu mnie to dziwi i tyle.

    (-9)
 5. Z Majora Zenona tylko dalej niż Nowa

  Nie szczędzimy też środków, jak widać, na wsparcie dróg, które są de facto na terenie miasta a są drogami powiatowymi. Tutaj wspomnę mitologiczną już ulicę mjr. Zenona – w tym roku dołożyliśmy środki, w tamtym roku skończyliśmy burzówkę, wymieniliśmy kanalizację, wodociągi i wszystkie przyłącza w ciągu ulic mjr Zenona i 11 Listopada żeby móc wykonywać pozostałe inwestycje po ludzku i z głową.Czy ulica Majora Zenona kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Nową czy może z ulicą Bialską?

  (-10)
  • Tez widziałem wczoraj.

   Może Burmistrz chciał się pochwalić nowymi spinkami w koszuli? no i masz już zdjęcie przycięli.

   (-10)
 6. zauważyłem

  Ostatnie komentarze z godz.11.16, 11.23 i 11.26. Brawo za czuwanie. Zamiast szykować się na imprezę ktoś musi odpisywać na negatywne głosy mieszkańców. Widać, że te komenatrze pisała jedna osoba. Ciekawe, kto dzisiaj ma dyżur??😂😂😂😂
  Dosiego Roku.

  (-11)

Comments are closed.