Bieg Pocztyliona po raz pierwszy zawita do ŁOSIC!

0
2

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznica utworzenia Poczty Królewskiej, 300 rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej w Trokach, 79 rocznica obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 335 rocznicą odsieczy wiedeńskiej, oraz otwarcie pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu – to najważniejsze wydarzenia, które składają się na ideę trzeciej już edycji Biegu Pocztyliona.

Organizatorami wydarzenia są: Poczta Polska S.A., Polonijny Klub Aktywności Sportowych PAKA-s z Wiednia we współpracy na terenie Miasta i Gminy Łosice z Burmistrzem Miasta i Gminy Łosice oraz Łosickim Domem Kultury.

W godzinach popołudniowych w środę 5 września sztafeta Biegu Pocztyliona powinna znaleźć się w powiecie łosickim. Przewodnikiem biegaczy po powiecie łosickim jest Piotr Popławski, który apeluje do mieszkańców: “W dniu 01 września ruszamy z wyjątkowym projektem – III BIEG POCZTYLIONA organizowanym z okazji 100 lecia Polskiej Niepodległości przez Pocztę Polską S.A. i Polonijny Klub Aktywności Sportowej PAKaS z Wiednia. Zaczynamy w Gdańsku, a następnie pokonujemy trasę: Wilno, Grodno, Białystok, Lublin, Kraków i … Bieg kończymy 12 września na Wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu na uroczystości odsłonięcia pomnika Jana III Sobieskiego. Dla mnie jako mieszkańca Łosic równie ważną informacją jest to, że w dniach 5 i 6 września będziemy mieli wielką przyjemność gościć właśnie w Łosicach. Jest to chyba jedno z trzech miejsc w których będziemy 2 dni (poza tym biegniemy bez przerwy całą dobę). Z tej okazji mam do was prośbę i zaproszenie do wspólnego przebiegnięcia łosickiego lub wybranego przez was odcinka trasy. Zapraszam również wszystkich na przywitanie sztafety w Łosicach. Będziemy wbiegać do miasta po południu 5 września. Postaramy się żeby nas było widać i słychać, ale kluczowe w tym wszystkim będzie wspólne wbiegnięcie z wami. Pokażmy razem jakich mamy w Naszym mieście super biegaczy i kibiców.”

Trasa biegu po powiecie łosickim:
5 września: godz. 15:30 – zespół biegaczy przeprawia się promem do Zabuża i biegnie w kierunku Łosic trasą: Zabuże – Górki – Meszki – Łosice.
6 września: godz. 16:00 – start sztafety do Trzebieszowa trasą: Wyczółki – Hadynów – Pietrusy – Olszanka – Krzesk – Królowa Niwa – Maciejowice – Wierzejki – Trzebieszów.

Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza Polsko – Litewsko – Białoruskiego. O wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności etnicznych, kulturowych, wyznaniowych. Złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość. Popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 – 1611 na Szlaku Jagiellońskim, popularyzacji kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą.

Podczas przebiegu wydarzenia odbędą się spotkania z grupami etnicznymi zamieszkującymi Podlasie tj. Tatarami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami, Żydami, Ormianami, Romami, wyznawcami katolicyzmu, judaizmu, prawosławia oraz islamu. Podczas przebiegu wydarzenia sztafeta III Bieg Pocztyliona odwiedzi miejsca związane z historią walki o niepodległość. W miejscach wyznaczonych a uwarunkowanych historycznie oddany zostanie hołd poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy jak również po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami pozostawienie tablic, tabliczek czy innych znaków pamiątkowych.

Portal Łosice.info jest patronem medialnym wydarzenia