Bieg Pocztyliona po raz pierwszy zawita do ŁOSIC!

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznica utworzenia Poczty Królewskiej, 300 rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej w Trokach, 79 rocznica obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 335 rocznicą odsieczy wiedeńskiej, oraz otwarcie pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu – to najważniejsze wydarzenia, które składają się na ideę trzeciej już edycji Biegu Pocztyliona.

Organizatorami wydarzenia są: Poczta Polska S.A., Polonijny Klub Aktywności Sportowych PAKA-s z Wiednia we współpracy na terenie Miasta i Gminy Łosice z Burmistrzem Miasta i Gminy Łosice oraz Łosickim Domem Kultury.

W godzinach popołudniowych w środę 5 września sztafeta Biegu Pocztyliona powinna znaleźć się w powiecie łosickim. Przewodnikiem biegaczy po powiecie łosickim jest Piotr Popławski, który apeluje do mieszkańców: “W dniu 01 września ruszamy z wyjątkowym projektem – III BIEG POCZTYLIONA organizowanym z okazji 100 lecia Polskiej Niepodległości przez Pocztę Polską S.A. i Polonijny Klub Aktywności Sportowej PAKaS z Wiednia. Zaczynamy w Gdańsku, a następnie pokonujemy trasę: Wilno, Grodno, Białystok, Lublin, Kraków i … Bieg kończymy 12 września na Wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu na uroczystości odsłonięcia pomnika Jana III Sobieskiego. Dla mnie jako mieszkańca Łosic równie ważną informacją jest to, że w dniach 5 i 6 września będziemy mieli wielką przyjemność gościć właśnie w Łosicach. Jest to chyba jedno z trzech miejsc w których będziemy 2 dni (poza tym biegniemy bez przerwy całą dobę). Z tej okazji mam do was prośbę i zaproszenie do wspólnego przebiegnięcia łosickiego lub wybranego przez was odcinka trasy. Zapraszam również wszystkich na przywitanie sztafety w Łosicach. Będziemy wbiegać do miasta po południu 5 września. Postaramy się żeby nas było widać i słychać, ale kluczowe w tym wszystkim będzie wspólne wbiegnięcie z wami. Pokażmy razem jakich mamy w Naszym mieście super biegaczy i kibiców.”

Trasa biegu po powiecie łosickim:
5 września: godz. 15:30 – zespół biegaczy przeprawia się promem do Zabuża i biegnie w kierunku Łosic trasą: Zabuże – Górki – Meszki – Łosice.
6 września: godz. 16:00 – start sztafety do Trzebieszowa trasą: Wyczółki – Hadynów – Pietrusy – Olszanka – Krzesk – Królowa Niwa – Maciejowice – Wierzejki – Trzebieszów.

Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza Polsko – Litewsko – Białoruskiego. O wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności etnicznych, kulturowych, wyznaniowych. Złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość. Popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 – 1611 na Szlaku Jagiellońskim, popularyzacji kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą.

Podczas przebiegu wydarzenia odbędą się spotkania z grupami etnicznymi zamieszkującymi Podlasie tj. Tatarami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami, Żydami, Ormianami, Romami, wyznawcami katolicyzmu, judaizmu, prawosławia oraz islamu. Podczas przebiegu wydarzenia sztafeta III Bieg Pocztyliona odwiedzi miejsca związane z historią walki o niepodległość. W miejscach wyznaczonych a uwarunkowanych historycznie oddany zostanie hołd poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy jak również po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami pozostawienie tablic, tabliczek czy innych znaków pamiątkowych.

Portal Łosice.info jest patronem medialnym wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.