Przyznano nagrody w konkursie pn. “Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”

0
35

Przedstawiamy Państwu PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia II edycji konkursu pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”którego celem było: promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

W dniu 9 października 2014 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łosicach w Łosicach komisja w składzie:

 1. Wanda Frączek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Łosickiego – Przewodnicząca Komisji,
 2. Mariusz Kucewicz – Wicestarosta Łosicki, Członek Komisji Oświaty – Członek
 3. Andrzej Kaliński – Członek Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Łosickiego – Członek
 4. Magdalena Romaniuk – Członek
 5. Małgorzata Waszkiewicz – Członek
 6. Radosław Goś – Członek

stwierdziła, że w konkursie plastycznym z terenu powiatu łosickiego uczestniczyło :

– 5 przedszkoli,

– 2 szkoły podstawowe,

– 1 szkoła średnia,

– 1 osoba dorosła,

Do konkursu złożono 35 prac.

Po dokładnej analizie prac merytoryczno – plastycznej Komisja wytypowała :

I kategoria
Przedszkola i szkoły podstawowe.
Proponowana forma : plakat, grafika, rysunek

Miejsce Imię i Nazwisko ucznia Przedszkole/Szkoła DyrektorNauczyciel prowadzący Forma Nagroda
1. Praca grupowa (7) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach,

 1. Szkolna 1
Dyrektor :Lucyna Małaczek  Plakat 280 zł
Helena Szoplewska (28) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach

 1. Bialska 15

 

Opiekun : Anna Kościan Rysunek 220 zł
3. Laura Wasilewska (23) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach

 1. Bialska 15
Opiekun : Anna Kościan Plakat 170 zł

II kategoria
Otwarta (gimnazjum, szkoły średnie, dorośli).
Proponowana forma : film promujący powiat łosicki, wspomnienie, opowiadanie uwzględniające cechy charakterystycznego naszego powiatu

Miejsce Imię i Nazwisko ucznia Gimnazjum/szkoły średnie/dorośli DyrektorNauczyciel prowadzący Forma Nagroda
 1.  Katarzyna Molicka (34)„Fantastyczne Łosice” ZS Nr 1Liceum Ogólnokształcącew Łosicach Dyrektor :Małgorzata Węgrzyniak Opowiadanie 280 zł
Julia Dunajewska (32)„Łosie” ZS Nr 1Liceum Ogólnokształcącew Łosicach  Dyrektor :Małgorzata Węgrzyniak Opowiadanie 220 zł
3. Ewelina Bobruk (33)„Anihilacja” ZS Nr 1Liceum Ogólnokształcącew Łosicach 

 

 

Dyrektor :Małgorzata Węgrzyniak  Opowiadanie 170 zł

Wyróżnienia  w kategorii : przedszkola i szkoły podstawowe  

L.p. Imię i Nazwisko ucznia Przedszkole/Szkoła Podstawowa DyrektorNauczyciel prowadzący Forma Nagroda
 1.  Rafał Mikiciuk (15) Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Łosicach

 1. Bialska 15
Dyrektor :Bożena Bojarczuk Rysunek 160 zł
 Weronika Mirońska (17) Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Łosicach

 1. Bialska 15

 

 

Opiekun : Anna Kościan Plakat 130 zł
 Antonina Chromiec (10) Przedszkole Samorządowew Sarnakach Opiekun :Marianna Hackiewicz Plakat 130 zł
 Grupa II (4-5latki) „Muchomorki”Oliwia JakubiakMaja TypaEmil Chwedoruk (9)

 

Przedszkole Samorządowew Sarnakach  Opiekun :Beata Mężyńska Plakat 130 zł

Wyróżnienia  w kategorii : otwarta (gimnazjum, szkoły średnie, dorośli)

L.p. Imię i Nazwisko ucznia Gimnazjum/szkoły średnie/dorośli DyrektorNauczyciel prowadzący Forma Nagroda
Karolina Morawska (31) Rozwadów 308 – 220 Sarnaki Film[btn link=”https://www.youtube.com/watch?v=R8d6PIXetrQ” color=”red” target=””]Dostępny tutaj[/btn] 120 zł

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe a nauczyciele prowadzący podziękowania.

Protokół i Foto od Łosicki Dom Kultury

 

Reklama