3,4 mln zł powiat musi dołożyć do oświaty

7
1008

Ponad 3,4 mln zł musi dołożyć powiat do oświaty, nic więc dziwnego, że zeszłotygodniową komisję oświaty i sesję rady powiatu zdominował temat związany drastycznym wzrostem wydatków na funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych oraz utrzymującym się trendem odpływu absolwentów szkół podstawowych do większych aglomeracji miejskich. W walce ze złą sytuacją oświaty starostwo stawia na współpracę z partnerami społecznymi i promocję.

Nie jest tajemnicą, że w dużej części finansowanie funkcjonowania szkół pokrywa się z subwencji oświatowej, jednak jak pokazuje praktyka pieniądze te zazwyczaj są niewystarczające by zapewnić ciągłość i jakość edukacji, zatem samorządy muszą dofinansowywać ją z budżetów własnych. Powiat łosicki z własnej kasy będzie musiał dopłacić do oświaty ponad 3,4 mln zł. Tak duża dopłata zmusiła zarząd i radnych do wnikliwej analizy projektów organizacyjnych szkół. Janusz Kobyliński na sesji powiatu przedstawił wnioski po dokonanej analizie – Pierwsze nasze spostrzeżenia to przede wszystkim  – brak dotychczasowej analizy i weryfikacji projektów organizacyjnych, które są składane w kwietniu w poszczególnych szkołach. I to są właśnie teraz skutki – z 1,1 mln zł wyszło nam 3,4 mln konieczności dołożenia do oświaty – mówił Janusz Kobyliński na sesji powiatu. – Następna sprawa – w jednej z placówek oświatowych jest 89 uczniów  na tych 89 uczniów  przypada 47,25 etatów nauczycielskich i 18,5 etatów administracyjnych. Czyli w sumie na 89 uczniów jest 65,75 etatów (w przybliżeniu 66 etatów), co daje 1,35 ucznia na pracownika. Tak to wygląda i skutkuje tym, że jest aż taka konieczność dofinansowania – wyliczał starosta.

Zgodnie z przedstawioną podczas komisji oświaty analizą, w szkołach średnich i branżowych uczy się obecnie 828 uczniów. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest ich o 15 mniej. Do klas pierwszych w zeszłym roku szkolnym przyjęto 367 osób, natomiast w tym – jedynie 195. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zeszłoroczny nabór odbywał się w warunkach skumulowanych roczników absolwentów szkół podstawowych 8-klasowych i absolwentów gimnazjów. Ogólna liczba uczniów w poszczególnych szkołach oscyluje na podobnym poziomie w perspektywie 5 letniej. Jednak analiza okresu dłuższego pokazuje zaznaczający się trend spadkowy ilości uczniów przyjmowanych do klas pierwszych i ogólnej liczby młodzieży w poszczególnych placówkach.

Martwi też utrzymujący się trend związany z odpływem dużej części młodzieży z terenu powiatu do szkół w większych aglomeracjach miejskich, min. do Siedlec, Białej Podlaskiej, Siemiatycz czy nawet Warszawy lub Lublina. Według przedstawionych na komisji oświaty danych ponad 40 proc absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły poza terenem powiatu. Zgodnie z danymi ponad 26 proc uczniów klas ósmych z terenu miasta wybrało inną niż miejscowe szkołę ponadpodstawową. Podobnie uczyniło 46 proc uczniów z gminy Huszlew, 32 proc młodzieży z gminy Olszanka i 23 proc z gminy Platerów. Młodzież z gminy Stara Kornica w 60 proc kontynuuje naukę poza powiatem i ponad 77 proc absolwentów szkół podstawowych z gminy Sarnaki.

Blisko 27 proc absolwentów ósmych klas z Łosic nie idzie do szkół łosickich. A przecież tu mają mieszkanie u rodziców, nie muszą płacić za stancję, nie muszą płacić za dojazdy, mają wszystko na miejscu. No tylko…oferta nie jest właściwa. Dane świadczą o tym, że oferta szkół nie trafiła do tych uczniów i stwierdzili, że muszą szukać szkoły poza miastem – pomimo kosztów, pomimo dojazdów, pomimo stancji, muszą wyjechać poza Łosice – skomentował przedstawione dane statystyczne starosta Janusz Kobyliński. Dodał, że należy dokonać dogłębnej analizy przedstawionych danych, a także poszukać rozwiązań obecnej sytuacji i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb i oczekiwań młodzieży.

Szkoły muszą zacząć współpracować z partnerami społecznymi – mówił podczas komisji oświaty, wicestarosta Michał Michaluk przedstawiając podstawowe kierunki zmian w szkołach ponadpodstawowych.  Przede wszystkim trzeba zadbać o doposażenie bazy edukacyjnej w szkołach branżowych i technikach, a także postawić na dobór oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami młodzieży. Dodatkowo wicestarosta zaproponował by szkoły położyły większy nacisk na skuteczną, przemyślaną i logiczna promocję, która pozwoli dotrzeć do przyszłych uczniów i ich rodziców, co z kolei przełoży się na wielkość naborów do klas pierwszych. – To musi być promocja w głęboki sposób przemyślana. Dla każdej szkoły zrobimy minikampanię, którą najpóźniej należy zacząć na początku lutego i powinna ona potrwać kilka miesięcy. Zdaję sobie sprawę, że będzie to nas trochę kosztowało, ale myślę, że jeśli przeznaczymy na wszystkie szkoły kilkanaście tysięcy to korona z głowy nam nie spadnie i na tych działaniach na pewno nie stracimy – mówił Michał Michaluk. Wicestarosta dodał, że działania promocyjne w obecnej sytuacji epidemiologicznej powinny skupić się przede wszystkim na działaniach w internecie, wszelka aktywność musi być natomiast logicznym ciągiem publikowanych treści, które w rezultacie zachęcą przyszłych absolwentów szkół podstawowych do kontynuacji nauki w miejscowych szkołach.

Ile powiat dopłaci do swoich placówek oświatowych?

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja miejscowych szkół ponadpodstawowych nie jest dobra. Każda z placówek odnotowuję stratę i wymaga dofinansowania z budżetu powiatu. Najwięcej powiat dopłaci do zespołu szkół nr 2 – kwota dopłaty wyniesie 1022811 zł. Zespół szkół nr 1 potrzebuje dofinansowania w kwocie 926215 zł, natomiast Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych 627735 zł. Najmniejszego wkładu finansowego wymaga zespół szkół nr 3 – 539739 zł. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kosztować będzie powiat dodatkowe 61219 zł, a Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy 251764 zł.

Reklama

7 KOMENTARZE

    • Bo tak ma być a co chciałbyś w niekulturalny sposób wyrazić swoje zdanie … Nikogo to nie obchodzi zajmj się swoimi sprawami. Koniec taplania innych ludzi w błocie drogi czytelniku. Ludzie którzy mają swoje sprawy nie zajmują się zbędnymi tematami rządzi kto rządzi aby dobrze. Jak chcesz to sam startuj zobaczymy jak Ty się sprawdzisz ? A teraz możesz tylko poczytać… a komentarze zostaw dla siebie.

  1. Widać że jesteś tępym pisowcem. Słuchajacym kaczej i kościelnej propagandy bo samodzielne myślenie sprawia ci trudności.

Comments are closed.